วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยพระอาจารย์จากวัดพระยายัง นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมสอบนักธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี 123 คน นักธรรมโท 57 คน นักธรรมเอก 17 คน วัน จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 23 พ.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 322

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง