มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 ก.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 280
วิทยาลัยฯ มีนโยบายมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำทุกปีการศึกษา
ซึ่งมอบให้ในวันไหว้ครู  มีรายนามดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสาร
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง