ประกวดเสียงดี เวทีคนกล้า

วันที่ 03 ก.ย. 2557
ผู้เข้าชม : 1219


ช่วยกัน like ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ

โดยคลิ๊ก link ได้ที่นี่ facebook ของวิทยาลัย

 CCT 1    คะแนน โหวต    33+179=212

 

CCT 2    คะแนน โหวต    17+2,259=2,276


 
CCT 3    คะแนน โหวต    27+138=165

CCT 4    คะแนน โหวต   22+101=123CCT 5    คะแนน โหวต    30+662=692


สรุปคะแนน like ณ. 11.9.2014 - 16:32

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานรับเกียรติบัตร สำหรับ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวัน เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558http://schoolweb.eduzones.com/cpy/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150323181834bR6nhKf
อ.สมชาย แผลงศร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น และ อ.นรี ธารีจริต ได้รับคัดเลืิอกเป็นครูดีเด่น