อัลบั้มรูป : บริการวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 12 ธ.ค. 2561
บริการหลักสูตรระยะสั้น ที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ผู้ให้บริการคือ นักศึกษา ชั้น ปวส. เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานโฆษณา
1 [ 2 ]