บริการวิชาชีพ

วันที่ 15 ต.ค. 2561

                                          
วัน/เดือน/ปี แผนก หน่วยงาน/ สถานที่ กิจกรรม ปวช./คน ปวส./คน คลิ๊กดูภาพ

 15 กุมภาพันธ์  2561

การบัญชี

อบรมวิชาการวิชาชีพ

กองร้อยบริการกรมการสารวัตรทหารบก 

15

5

14 กุมภาพันธ์  2561

การบัญชี

อบรมวิชาการวิชาชีพ

สถานที่กองพันทหารสารวัตรที่ 11

10

5

6 พฤศจิกายน 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมหลักสูตรระยะสั้น บริการหลักสูตรระยะสั้น 5 5
4 พฤศจิกายน 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนซอยสวนเงิน บริการหลักสูตรระยะสั้น 32 -
1, 6 , 13 กันยายน 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมาคมสตีไทย บริการหลักสูตรระยะสั้น 32 -
30 กรกฎาคม , 6 , 13 กันยายน 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมาคมสตีไทย บริการหลักสูตรระยะสั้น 11 10
25 สิงหาคม 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดดวงแข บริการหลักสูตรระยะสั้น 11 -
24 สิงหาคม 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดดวงแข บริการวิชาการวิชาชีพ 11 -
21,28 สิงหาคม และ
4 กันยายน 2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อบรมหลักสูตรระยะสั้น 11 -
17 สิงหาคม 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริการหลักสูตรระยะสั้น 43 -
23 กรกฎาคม 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนแฟลตรถไฟ บริการหลักสูตรระยะสั้น 43 -
8 กุมภาพันธ์ 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนริมทางโค้งรถไฟยมราช บริการหลักสูตรระยะสั้น
 
- 17
15 ธันวาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนซอยพญานาค บริการหลักสูตรระยะสั้น
"การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพในงานธุรกิจ"
15 -
7-8-9 ตุลาคม (ภาคบ่าย) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างสื่อการสอน
คณะครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
5 5
7-8-9 ตุลาคม (ภาคเช้า) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างสื่อการสอน
คณะครู โรงเรียนนิธิปริญญา
5 5
22  กันยายน  2558 การตลาด โรงเรียนนิธิปริญญา   การการพับเหรียญโปรยทานตนเอง 19 -
19  กันยายน  2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุมชนคลองส้มป่อย การเพ้นท์กระเป๋าลดโลกร้อนเพื่องานอาชีพ 24 -
4 กันยายน 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดพระยายัง การผลิตเอกสารพื้นฐานทางธุรกิจ 16 -
19 สิงหาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดพระยายัง การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพในงานธุรกิจ 18 -
17 สิงหาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานโฆษณา - 18
17-18 สิงหาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนวัดพระยายัง การใช้และการดูแลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง - 10
22 กรกฎาคม 2558 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพในงานธุรกิจ 18 -
   การตลาด โรงเรียนสมาคม
สตรีไทย 
อบรมภาษาจีน  10 
  การตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย การเพ้นท์แก้ว - 25
 24 เมษายน  2558 การจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลเตชา  อบรมการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน   11  
27 มีนาคม 2558  การจัดการทั่วไป  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร