ศึกษาดูงาน แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 18 ก.ค. 2561
                                           
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/ สถานที่ เรื่อง ปวช./คน ปวส./คน เอกสาร คลิ๊กดูภาพ
5 กันยายน 2560 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ระบบดาวเทียม การจัดโครงข่าย และเคเบิ้ลใต้น้ำ 66 14  
7 สิงหาคม 2560 สำนักพิมพ์วันทิพย์ จำกัด การสกรีนเสื้อ และธุรกิจสกรีนเสื้อ 10 -  
6 กันยายน 2559 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด Cabling Contest 2016 11 10  
7-8-9 ตุลาคม  2558 (บ่าย) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างสื่อการสอน
คณะครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
5 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
7-8-9 ตุลาคม  2558 (เช้า) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างสื่อการสอน
คณะครู โรงเรียนนิธิปริญญา
5 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
22 กันยายน  2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลของการรถไฟ และการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และไคเอนท์ - 17  
21 กันยายน  2558 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

การผลิตและบริหารสื่อใหม่วิทยุออนไลน์  และกระบวนการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์

37 17 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
9 กันยายน 2558 บริษัท อิมเมจเมจิกแม็กซ์
แอนิเมชั่น จำกัด
การออกแบบงานกราฟิก ภาพ 3มิติ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 16 10  
1 กันยายน  2558 สถานีตำรวจกองบังการตำรวจจราจร การควบคุมสัญญาณไฟด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 53 10  
11 สิงหาคม  2558 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
นวัตศิลป์ไทย  เทิดไท้องค์ราชนี 152 46  
19 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ 40  20   
14 สิงหาคม 2557 บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด  Graphic Multimedia ,เกมส์ออนไลน์ ,  22  
14 สิงหาคม 2557 บริษัท เอเซียมัลติมีเดีย จำกัด  Graphic design ,Web Design ,Logo 18   -  
 14 สิงหาคม 2557  บริษัท อิมเมจ เมจิก จำกัด  Graphic design and Animation,การ์ตูน 3 มิติ , การผลิตภาพยนตร์ 37   17  
20 สิงหาคม 2556 กองบังคับการตำรวจจราจร CCTV ควบคุมจราจร 60  
20 สิงหาคม 2556 การรถไฟแห่งประเทศไทย ระบบงานฐานข้อมูลของการรถไฟฯ  - 35