ศึกษาดูงาน แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 18 ม.ค. 2562
                                           
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/ สถานที่ เรื่อง ปวช./คน ปวส./คน เอกสาร คลิ๊กดูภาพ
15 สิงหาคม 2561 โรงงานไฟฟ้าพระนครเหนือ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม และ เครื่องจักรผลิตไฟฟ้า 17 15  
5 กันยายน 2560 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ระบบดาวเทียม การจัดโครงข่าย และเคเบิ้ลใต้น้ำ 66 14  
7 สิงหาคม 2560 สำนักพิมพ์วันทิพย์ จำกัด การสกรีนเสื้อ และธุรกิจสกรีนเสื้อ 10 -  
6 กันยายน 2559 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด Cabling Contest 2016 11 10  
7-8-9 ตุลาคม  2558 (บ่าย) วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการเจ้าพระยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
สร้างสื่อการสอน
คณะครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
5 5 ดาวน์โหลด
7-8-9 ตุลาคม  2558 (เช้า) วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการเจ้าพระยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
สร้างสื่อการสอน
คณะครู โรงเรียนนิธิปริญญา
5 5 ดาวน์โหลด
22 กันยายน  2558 การรถไฟแห่งประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลของการรถไฟ และการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และไคเอนท์ - 17  
21 กันยายน  2558 สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส

การผลิตและบริหารสื่อใหม่วิทยุออนไลน์  และกระบวนการผลิต
และออกอากาศรายการโทรทัศน์

37 17