ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 17 ม.ค. 2561
สำหรับนักศึกษา
สำหรับอาจารย์
กิจกรรมโรงเรียน
  • 03 ม.ค. 2561 เปิดเรียน
  • 14 ม.ค. 2561 วันวิชาการ
  • 28 ม.ค. 2561 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 , และ ปวส.2